Opłata drogowa na Węrzech (Samochód & Autobus)

W odniesieniu do wszystkich pojazdów o dopuszczalnej masie 3,5 t włącznie obowiązuje na Węgrzech konieczność nabycia winiety (e-winieta)

Zamów winietę teraz przez internet i tym samym unikaj stania w kolejce przed punktami sprzedaży.  Zamów teraz ...

Drogi podlegające obowiązkowi opłaty drogowej lub zakupu winiet

Na Węgrzech możliwe jest korzystanie z autostrad, dróg szybkiego ruchu oraz niektórych odcinków dróg krajowych jedynie po uiszczeniu stosownej opłaty, tzn. po dokonaniu zakupu e-winiety. Możliwość korzystania bez opłat dotyczy jedynie wyznaczonych odcinków (np. całego fragmentu autostrady M31).
Od dnia 01.10.2008 r. zastąpiono dotychczasową winietę papierową winietą elektroniczną. Zaletą nowej technologii jest możliwość zakupu e-winiety online oraz, w razie potrzeby, jej natychmiastowa ważność. Odpada konieczność wysyłki oraz klejenia winiety na przedniej szybie pojazdu.
Wszelkie niezbędne dane winiety, jak jej ważność oraz dane pojazdu, gromadzone są centralnie przez operatora systemu opłat oraz udostępniane stosownym władzom dla celów kontrolnych.
Komitaty na Węgrzech

Odcinki dróg wolne od opłat

Odcinki dróg wolne od opłat

Odcinki dróg wolne od opłat

Istnieją odcinki niepłatne. Obecnie znane są nam następujące odcinki:

 • Autostrada M31
 • Obwodnica Pécs na południowy wschód od autostrady M60 pomiędzy drogami 58 a 5826
 • Autostrada M8
 • Odcinek drogi szybkiego ruchu M9 pomiędzy drogą główną 6 a drogą główną 51
 • Odcinek drogi szybkiego ruchu M9 (oznaczenie drogi głównej 61) Obwodnica Kaposvár
 • Odcinek drogi szybkiego ruchu M4 (oznaczenie drogi głównej 4) pomiędzy Vecsés a drogą prowadzącą do lotniska im. Ferenca Liszta w Budapeszcie (pomiędzy 19+550 km a 20+518 km)
 • następne odcinki drogi szybkiego ruchu M0:
  • Odcinek pomiędzy drogą główną 1 a autostradą M5
  • Odcinek pomiędzy autostradą M4 (droga główna 4) a autostradą M3
  • Most Megyeri (Odcinek pomiędzy drogą główną 11 a drogą główną 2)

Kategorie pojazdów

D1M

D1M: Motocykle
Motocykle (tylko na 10 dni)

D1


D1: Pojazd ≤ 3,5 t, liczba osób ≤ 7
Motocykle i samochody osobowe (przewożące do 7 osób włącznie z kierowcą) o maksymalnej dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t bez przyczepy lub z przyczepą

D2

D2: Pojazd ≤ 3,5 t, liczba osób > 7
wszystkie samochody osobowe przewożące ponad 7 osób włącznie z kierowcą oraz wszystkie kampery i samochody ciężarowe o maksymalnej dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t

B2

B2: Autobusy
Autobusy

U

U: Przyczepa
Przyczepy doczepiane do pojazdów kategorii opłat D2 i B2 (winieta winna być zawsze wystawiona na numer rejestracyjny przyczepy)

e-Winieta Węgrzech

Rodzaj pojazdu Ważność Ilość
1 tydzień 
ważna od wybranego dnia kalendarzowego, na 9 kolejnych dni (do godziny 24:00 dziesiątego dnia)

Cennik
1 miesiąc 
ważna od wybranego dnia kalendarzowego do godziny 24: 00 tego samego dnia kalendarzowego następnego miesiąca (jeżeli w następnym miesiącu nie występuje ten dzień kalendarzowy, do godziny 24:00 ostatniego dnia następnego miesiąca).

Cennik
1 rok 
ważna od pierwszego dnia wybranego roku do godziny 24:00 31 stycznia roku następnego (ogółem 13 miesięcy). Możliwa również rezerwacja winiety obowiązującej w obrębie komitatu.

Cennik
Rodzaj pojazdu Ważność Ilość
1 tydzień
ważna od wybranego dnia kalendarzowego, na 9 kolejnych dni (do godziny 24:00 dziesiątego dnia)

Cennik

Uwaga:

 • Pojazdy innych kategorii (samochody ciężarowe o masie powyżej 3,5t) muszą korzystać z systemu HU-GO : 
 • e-winiety ważne w obrębie komitatu: Węgry podzielone są na regionalne jednostki samorządowe, tak zwane komitaty. Oprócz winiet obowiązujących w całym kraju, zależnych od czasu, możliwe jest nabycie dla pojazdów kategorii D1, D2, U i B2 winiet rocznych, o ograniczonym zasięgu obowiązywania. Dla posiadaczy winiet obowiązujących w obrębie komitatu możliwe jest korzystanie z sieci dróg szybkiego ruchu w zakresie wybranego komitatu bez opłat. Dostępne są tylko winiety roczne, obowiązujące w obrębie (poszczególnych) komitatów, możliwe jest również nabycie więcej niż jednej winiety obowiązującej w obrębie komitatu dla określonego pojazdu. Informacja o zasięgach ważności winiet obowiązujących w poszczególnych komitatach dostępna jest pod linkiem: Kliknij tutaj!

Uwaga: Nieuprawnione korzystanie z dróg

Korzystanie z płatnego odcinka drogi bez uiszczenia opłaty lub bez ważnego uprawnienia do użytkowania drogi uznaje się za nieautoryzowane korzystanie z drogi.

Uprawnienie do korzystania z dróg jest nieważne:

 • jeśli zostało wydane dla niższej kategorii opłat, drogowych niż ta, do której aktualnie zalicza się kontrolowany pojazd (z przyczepą);
 • jeżeli numer rejestracyjny na kuponie kontrolnym lub na potwierdzeniu zakupu jest niezgodny z faktycznym numerem rejestracyjnym pojazdu;
 • jeżeli upłynął okres ważności lub jeśli się jeszcze nie rozpoczął.

Potwierdzeniem prawa do korzystania z dróg płatnych jest odcinek kontrolny.


Czy wiesz, że?

1. Jakie pojazdy objęte są obowiązkiem posiadania winiety?
Obowiązek posiadania winiety obejmuje motocykle i wszelkie pojazdy o maksymalnej dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, wszelkie kampery i autobusy oraz przyczepy do pojazdów kategorii opłat D2 i B2.
2. Czy mogę kupić e-winietę, ważną jeszcze w dniu dzisiejszym?
Tak, ważność e-winiety rozpoczyna się w chwili rezerwacji. W przeciwnym przypadku e-winieta ważna jest od godziny 0:00, zawsze do godziny 24:00. Rezerwacja winiety, której ważność obowiązuje w przeszłości, nie jest możliwa.
3. Czy mogę anulować rezerwację e-winiety?
Nie, niestety jest to niemożliwe.
4. Czy mogę nabyć winietę, ważną przez krótki czas na obszarze komitatu?
Nie, e-winiety ważne na obszarze komitatu dostępne są tylko w przypadku zakupu winiety rocznej.
5. Jakie usługi prowadzi biuro obsługi klienta prowadzone przez spółkę autostradową?
Biuro obsługi klienta prowadzone przez spółkę autostradową pomoże Państwu w następujących sytuacjach:...
 • jeżeli dokonali Państwo sprzedaży samochodu i zamierzają zlecić przeniesienie uprawnień do korzystania z dróg na nowy pojazd;
 • jeżeli dokonali Państwo zmiany numeru rejestracji i zamierzają zlecić przeniesienie uprawnień do korzystania z dróg ze starego numeru rejestracji na nowy;
 • jeżeli Państwa samochód został skradziony lub wystąpiła szkoda całkowita i zamierzają Państwo zlecić przeniesienie uprawnień do korzystania z dróg ze starego pojazdu na nowy pojazd;
 • jeżeli niewłaściwie ustalili Państwo kategorię opłat i zamierzają dokonać stosownej korekty;
 • jeżeli podali Państwo niewłaściwy numer rejestracji i zamierzają dokonać stosownej korekty (maks. 3 znaki niezgodne);
 • jeżeli utracili Państwo odcinek kontrolny, służący do potwierdzenia uprawnień lub utracili potwierdzenie zwrotne;
 • jeżeli nabyli Państwo dla tego samego numeru rejestracji oraz na ten sam okres więcej niż jedną winietę.
Biuro obsługi klienta prowadzone przez spółkę autostradową znajdą Państwo tutaj: www.toll-charge.hu
6. Czy mogę kupić jedną winietę dla wszystkich posiadanych pojazdów?
Zasadniczo mogą Państwo kupić jedną winietę dla wszystkich posiadanych pojazdów o masie całkowitej do 3,5 t, autobusów i kamperów.
7. Jak mogę wydrukować odcinek kontrolny?
Odcinek kontrolny dla każdej zarezerwowanej e-winiety mogą Państwo wydrukować w każdym czasie, również w terminie późniejszym, za pomocą systemu zamówień myTolltickets.
8. Czy jestem zobowiązany stele posiadać przy sobie odcinek kontrolny?
Tak, oprócz odcinka kontrolnego są Państwo również zobowiązani do posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego pojazdu i przyczepy. Podczas kontroli należy przedłożyć wszystkie wymienione dokumenty.
9. Czy w razie nieposiadania ważnej winiety zostanie mi wymierzona kara pieniężna?
Tak, kara pieniężna wynosi do 267,700 HUF.
Dokładna wysokość opłat dostępna jest tutaj.: www.toll-charge.hu
10. Jedną z liter na mojej tablicy rejestracyjnej jest przegłos, np. „Ü”. Jaki jest poprawny sposób wpisania mojego numeru rejestracji?
Numer rejestracyjny pojazdu należy zawsze wpisywać według takiej pisowni, która została użyta na tablicy rejestracyjnej. Nasz system dokona normalizacji numeru rejestracji według stosownych wymogów operatora systemu poboru opłat, aby jego rozpoznanie zawsze było poprawne.
Stopka  |  Oświadczenie o ochronie danych  |  Ogólne Warunki Świadczenia Usług  |  Koszty wysyłki i pakowania.