Opłata drogowa dla samochodów osobowych na terenie Słowacji

Wszystkie pojazdy mechaniczne o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t włącznie objęte są na terenie Słowacji obowiązkiem posiadania winiety (z wyjątkiem motocykli).

Od 1 stycznia 2016 r. drukowane winiety papierowe zastąpione zostaną elektronicznymi winietami (e-winieta), które można rezerwować pod tym linkiem: 

Drogi podlegające obowiązkowi opłaty drogowej lub zakupu winiet

Na terenie Słowacji obowiązek posiadania winiety dotyczy wszystkich pojazdów mechanicznych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t włącznie poruszających się po drogach oznaczonych napisem „Droga szybkiego ruchu” i „Autostrada”. Za pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t (wyjątkiem przyczep kempingowych) należy uiścić zależną od liczby przejechanych kilometrów opłatę drogową przy pomocy elektronicznego urządzenia pokładowego. Dla samochodów kempingowych wymagana jest winieta także w tym wypadku, jeżeli ich masa całkowita przekracza 3,5 t. Więcej informacji: www.skytoll.sk
W przypadku zestawów o dopuszczalnej masie całkowitej wynoszącej 3,5 t lub mniej (suma dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu holującego i przyczepy) wymagana jest tylko jedna winieta. Dodatkową winietę dla przyczepy należy zakupić w przypadku, kiedy maksymalna dopuszczalna masa całkowita zestawu przekraczać będzie wartość 3,5 t. Winietę należy również naklejać na przedniej szybie holującego pojazdu, a nie na przyczepie. Winieta dla przyczepy różni się kształtem i kolorem.
Istnieją też odcinki nieobjęte obowiązkiem uiszczania opłat drogowych oznaczone napisem „BEZ UHRADY”.

Winieta Słowacja

Rodzaj pojazdu Ważność  Ilość
SK: Winieta 10-dniowa 2015 (dla pojazdu do 3,5 t)
Ważna od wybranego dnia.
10,00€
obecnie niedostępne
SK: Winieta 1-miesięczna 2015 (dla pojazdu do 3,5 t)
Ważna przez 30 dni z rzędu, nawet kiedy wypadają one w następnym roku.
14,00€
obecnie niedostępne
SK: Winieta roczna 2015 (dla pojazdu do 3,5 t)
Ważna od 1. stycznia do 31. stycznia następnego roku.
50,00€
obecnie niedostępne
SK: dodatkowa winieta dla przyczepy
(dla zestawów składających się z samochodu osobowego i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t)
---
obecnie niedostępne
z doliczeniem kosztów przesyłki i pakowania (kliknij tutaj).
Uwaga

Od 1 stycznia 2016 r. drukowane winiety papierowe zastąpione zostaną elektronicznymi winietami (e-winieta), które można rezerwować pod tym linkiem: 


Czy wiesz, że?

1. Jakie pojazdy objęte są obowiązkiem posiadania winiety?
Obowiązkiem posiadania winiety objęte są wszystkie pojazdy mechaniczne o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t łącznie (z wyjątkiem motocykli) z przyczepą lub bez przyczepy. W przypadku wszystkich pojazdów mechanicznych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t (wyjątkiem przyczep kempingowych) wymagane jest elektroniczne urządzenie pokładowe, które dostępne jest na wybranych stacjach benzynowych. Więcej informacji na www.emyto.sk
2. Czy wymagana jest winieta na motocykl, jeżeli poruszam się z bocznym wózkiem?
Motocykle z bocznym wózkiem traktowane są na terenie Słowacji jak samochody osobowe i z tego powodu objęte są obowiązkiem posiadania winiety.
3. Wybieram się na Słowację pojazdem typu trike (trójkołowiec)? Czy wymagana jest winieta?
Trójkołowce traktowane są na terenie Słowacji jak samochody osobowe i z tego powodu podlegają one obowiązkowi posiadania winiety.
4. Czy wymagana jest dodatkowa winieta na przyczepę lub przyczepę kempingową holowaną przez samochód osobowy?
Dodatkowa winieta na przyczepę jest wymagana, jeżeli dopuszczalny ciężar całkowity zestawu (samochód osobowy z przyczepą) przekracza 3,5 t, przy czym dopuszczalny ciężar całkowity pojazdu holującego nie może przekroczyć 3,5 t.
5. Czy mogę anulować rezerwację e-winiety?
Nie, niestety nie jest to możliwe.
6. Wybieram się na Słowację quadem. Czy wymagana jest winieta?
Wszystkie quady z dopuszczeniem do poruszania się po drogach publicznych objęte są obowiązkiem posiadania winiety.
7. Na tablicy rejestracyjnej znajduje się litera z przegłosem, np. „Ü”. W jaki sposób prawidłowo wprowadzić numer rejestracyjny pojazdu?
Numer rejestracyjny należy zawsze wpisywać bez stosowania przegłosów. W przypadku litery „Ü” w numerze rejestracyjnym należy zamiast niej wpisać literę „U”.
8. Czy obowiązek posiadania winiety jest kontrolowany?
Tak, obowiązek posiadania winiety jest regularnie sprawdzany na terenie Słowacji.
Stopka  |  Oświadczenie o ochronie danych  |  Ogólne Warunki Świadczenia Usług  |  Koszty wysyłki i pakowania.