Personenauto wegentol in Slovenië

Voor alle motorvoertuigen t/m 3,5t geldt in Slovenië een vignetplicht.

Laat het vignet voor uw reis comfortabel naar huis sturen en voorkom dat u bij de loketten lang in de rij moet staan.  Nu bestellen ...

wegentol- en vignetplichtige wegen

Op alle autosnelwegen en autowegen in de Republiek Slovenië, die door de autobaanexploitatiemaatschappij DARS d.d. worden beheerd, geldt de vignetplicht voor eensporige motorvoertuigen (motorfietsen) en tweesporige motorvoertuigen met of zonder voertuigaanhanger, waarvan het max. toegestane gewicht niet hoger is dan 3,5t.
De vignetplicht geldt ook voor het traject Spielfeld - Maribor en zelfs voor het autobaanstuk boven Koper. De rit door de Karawanken Tunnel is niet bij de vignetprijs inbegrepen. Hiervoor dient rechtstreeks een speciale tol te worden betaald.
Koop meteen hier het vignet voor uw voertuig.

Vignet Slovenië

Campers (onafhankelijk van de gemeten hoogte) en tweesporige voertuigen met aanhanger met een voertuighoogte boven de voorste as lager dan 1,30 m met een toegestaan totaalgewicht van maximaal 3.500 kg, met of zonder aanhanger.
Voertuigtype Geldigheid  prijs Aantal
SLO: 7-dagen-vignet 2018 (categorie 2A)
geldig vanaf de gewenste datum.
15,00€
SLO: 1-maand-vignet 2018 (categorie 2A)
geldigheitsduur een maand. De geldigheidsduur begint met de dag van opsturen. De geldigheidsduur eindigt altijd in de volgende maand! Dus van 17. tot 17. van de volgende maand, of van 31. tot de laatste dag van de volgende maand.
30,00€
SLO: jaarvignet 2018 (categorie 2A)
geldig vanaf 1 december van het voorafgaande jaar t/m 31 januari van het daaropvolgende jaar.
110,00€
exclusief verzendings- en verpakkingskosten (hier klikken)
Tweesporige voertuigen met aanhanger (met uitzondering van caravans) met een voertuighoogte boven de voorste as van 1,30 m en hoger en een maximum toegestaan totaalgewicht van 3.500 kg met of zonder aanhanger.
Wanneer de hoogte van het voertuig boven de voorste as hoger is dan 1,30m en u niet zeker bent in welke tolklasse uw voertuig valt of als er nog andere onduidelijkheden zijn, kunt u de lijst van reeds gemeten voertuigen controleren op de website: www.dars.si
Voertuigtype Geldigheid  prijs Aantal
SLO: 7-dagen-vignet 2018 (categorie 2B)
geldig vanaf de gewenste datum.
30,00€
SLO: 1-maand-vignet 2018 (categorie 2B)
geldigheitsduur een maand. De geldigheidsduur begint met de dag van opsturen. De geldigheidsduur eindigt altijd in de volgende maand! Dus van 17. tot 17. van de volgende maand, of van 31. tot de laatste dag van de volgende maand.
60,00€
SLO: jaarvignet 2018 (categorie 2B)
geldig vanaf 1 december van het voorafgaande jaar t/m 31 januari van het daaropvolgende jaar.
220,00€
exclusief verzendings- en verpakkingskosten (hier klikken)
Motorfietsen
Voertuigtype Geldigheid  prijs Aantal
SLO: 7-dagen-vignet 2018 (voor motorfiets)
geldig vanaf de gewenste datum.
7,50€
SLO: 6-maanden-vignet 2018 (voor motorfiets)
geldig vanaf de gewenste verzenddatum vanaf tolltickets.
30,00€
SLO: jaarvignet 2018 (voor motorfiets)
geldig vanaf 1 december van het voorafgaande jaar t/m 31 januari van het daaropvolgende jaar.
55,00€
exclusief verzendings- en verpakkingskosten (hier klikken)
Speciale regeling voor maandvignetten
De Sloveense vignetten-exploitantenorganisatie DARS wijst erop dat conform de huidige tolvoorschriften de eerste geldigheidsdag van het 1-maandvignet voor personenauto's en het 6-maandvignet voor motorfietsen tevens de dag van aankoop dient te zijn! Om eventuele misverstanden bij een vignetcontrole te voorkomen, adviseren wij u onze afleverbon van het vignet altijd bij u te hebben. Op de afleverbon staan duidelijk de dag van levering, het serienummer van het vignet en de prijs aangegeven.
Aan de wegentolstations dient u de gele rijstroken te gebruiken.

Tip: vignet meteen na ontvangst opplakken.

Alleen een geldig en buiten de getinte strook aan de linker binnenkant van de voorruit geplakte, onbeschadigd vignet levert het bewijs voor de correcte tolbetaling.

Wanneer een vignet niet wordt opgeplakt, wanneer een vervalst vignet wordt gebruikt of wanneer men zonder vignet rijdt, wordt er een boete van 300€ tot 800€ in rekening gebracht.


Wist u .....?

1. Voor welke voertuigen geldt de vignetplicht?
De vignetplicht geldt voor alle motorvoertuigen met een max. toegestaan totaalgewicht tot en met 3,5t (personenauto's, kampeerder, motorfietsen). Motorvoertuigen, waarvan het max. toegestane totaalgewicht boven 3,5t ligt (vrachtwagens, bussen en zware kampeerder), moeten een afstandsafhankelijke wegentol betalen.
Gelieve bij onduidelijkheden het document te lezen via volgende link: 
2. Heb ik voor een aanhanger of een caravan, die door een personenauto wordt getrokken, een extra vignet nodig?
Aanhangers die door een motorvoertuig met een max. toegestaan totaalgewicht t/m 3,5t worden getrokken, hebben geen extra vignet nodig. Een geldig, correct opgeplakt vignet op het trekkende voertuig is voldoende.
3. Wanneer is een vignet correct op mijn (tweesporig) voertuig aangebracht?
Het vignet dient – nadat het van de folie losgemaakt is – onbeschadigd en direct zo aan de binnenkant van de voorruit te worden geplakt, dat het van buiten goed zichtbaar en controleerbaar is (bijv. niet achter een donkere gekleurde strook plakken). Het is niet toegestaan om het vignet op de zijruit te plakken. Voor het aanbrengen van een nieuw vignet moet het oude vignet eerst worden verwijderd. Voor het aanbrengen zijn geen speciale folies, zuignappen, kleefstroken enz. toegestaan. Een dergelijke manipulatie heft het bewijs van een correcte wegentolbetaling op. Het vignet is daardoor ongeldig en er dient met een hoge straf rekening te worden gehouden. Het alleen bij zich hebben van een vignet is uitsluitend in de wegentol-verordening (deel A I, punt 7) geregelde gevallen toegestaan.
4. Hoe breng ik het vignet op een motorfiets aan?
Bij eensporige voertuigen dient het vignet goed zichtbaar op een bijvoorkeur vlakke en niet of slechts met moeite te verwijderen bestanddeel direct worden opgeplakt. Wanneer het vignet wordt opgeplakt dient er in ieder geval op te worden gelet dat de ondergrond schoon is (stof, olie- en wasresten e.d. in ieder geval voor het opplakken verwijderen).
5. Kan ik een vignet meerdere keren gebruiken?
Wanneer een reeds opgeplakt vignet van de voorruit wordt afgehaald, verschijnt op het vignet het veiligheidskenmerk "neveljavno" (ongeldig). Het vignet kan niet nogmaals worden opgeplakt.
6. Mag men het vignet ook rechts op de voorruit plakken?
Nee, het vignet moet aan de linker binnenkant van de voorruit worden aangebracht. Het vignet mag niet op de zijruiten van het voertuig worden aangebracht. Een oud resp. ongeldig vignet moet van de voorruit worden verwijderd.
7. Moet ik het onderste vignetgedeelte er ook opplakken?
Het onderste vignetgedeelte (reçu) mag niet met het vignet worden opgeplakt. Bewaar dit gedeelte gedurende de geldigheidsduur van het vignet in ieder geval.
8. Wordt de vignetplicht gecontroleerd?
De bewaking van het correcte gebruik van het vignet wordt door de maatschappij voor autosnelwegen in de Republiek Slovenië (DARS d.d.), de verkeersinspectie van de Republiek Slovenië, het douanebestuur van de Republiek Slovenië en de politie uitgevoerd.
9. Kan een niet gebruikt vignet worden teruggegeven?
Nee, het is de verkooppunten niet toegestaan om afgegeven vignetten terug te nemen.
10. Ik heb meerdere voertuigen met wisselende kentekens. Heb ik werkelijk voor ieder voertuig een eigen vignet nodig?
Ja, omdat het vignet aan het voertuig gebonden is en niet aan het kenteken.
11. Wanneer krijg ik een vervangend vignet?
Alleen wanneer de voorruit resp. het gedeelte van de motorfiets vanwege beschadiging moest worden vervangen of wanneer het voertuig werd afgemeld, is het vervangen van een vignet mogelijk. Voor een vervangend vignet moet een schriftelijke aanvraag worden ingediend. Aan de aanvraag moet het verwijderde vignet worden toegevoegd, waarop de geldigheidsperiode te zien is. Wanneer de geldigheidsperiode niet te zien is, moet de kwitantie worden bijgevoegd. Daarnaast is er een kopie van de garagerekening nodig. Nauwkeurigere informatie en aanvraagformulieren staan onder het internetadres www.dars.si voor u klaar. Een vervanging is alleen via DARS d.d. mogelijk.
12. Is mijn ABC-kaart nog geldig?
Nee, het vignet heeft de ABC-kaart afgelost.
Alle prijzen incl. 20% Sloveense btw
Colofon  |  Gegevensbeschermingsverklaring  |  Algemene voorwaarden  |  Verzendings- en verpakkingskosten