Personenauto wegentol in Zwitserland

Voor alle motorvoertuigen en aanhangers t/m 3,5t geldt in Zwitserland een vignetplicht.

Laat het vignet voor uw reis comfortabel naar huis sturen en voorkom dat u bij de loketten lang in de rij moet staan.  Nu bestellen ...

wegentol- en vignetplichtige wegen

In Zwitserland bestaat een vignetplicht op alle nationale wegen volgens categorie 1 en 2. Er bestaat slechts een jaarvignet, dat echter op 1 december van het voorafgaande jaar t/m 31 januari van het daaropvolgende jaar geldt. Koop meteen hier het vignet voor uw auto.
De rit door de volgende tunnels maakt geen deel uit van de vignetprijs: Großer St. Bernhard tunnel en Munt la Schera. Hiervoor dient rechtstreeks een speciale wegentol te worden betaald.
Koop meteen hier het vignet voor uw motorvoertuig.

vignet Zwitserland

Voertuigtype Geldigheid  prijs Aantal
CH: jaarvignet 2018 (voor alle voertuigen tot 3,5t)
geldig vanaf 1 december van het voorafgaande jaar t/m 31 januari van het daaropvolgende jaar.
35,75€
exclusief verzendings- en verpakkingskosten (hier klikken)

Tip: vignet meteen na ontvangst opplakken.

Alleen een geldig en buiten een getinte strook op de voorruit aan de binnenkant geplakt, onbeschadigd vignet geldt als bewijs van de correcte betaling van de wegentol.

Het gebruik van autobanen en autowegen zonder geldig en correct op het voertuig aangebracht vignet geldt als overtreding van de wet inzake openbare wegen en wordt met een boete van 200 Franken bestraft.


Wist u .....?

1. Voor welke voertuigen geldt de vignetplicht?
De vignetplicht geldt voor alle motorvoertuigen en aanhangers met een max. toegestaan totaal gewicht t/m 3,5t (personenauto's, c, motorfietsen). Motorvoertuigen waarvan het max. toegestane totale gewicht boven 3,5t (vrachtwagens, bussen en zware kampeerder) ligt, vallen onder de kilometerafhankelijke heffing voor het vrachtverkeer.
2. Ik heb het vignet alleen nodig voor een reis naar Zwitserland. Moet ik hiervoor het jaarvignet kopen?
In tegenstelling tot andere Europese landen kent Zwitserland geen onderverdeling van de heffing. Het geldende recht laat het niet toe dat vignetten voor een kortere geldigheidsduur worden afgegeven.
3. Heb ik voor een aanhanger of een caravan, die door een personenauto wordt getrokken, een extra vignet nodig?
Ja, aanhangers met een totaal gewicht t/m 3,5t, die door een vignetplichtig motorvoertuig worden getrokken, hebben een eigen vignet nodig.
4. Wanneer is een vignet correct aangebracht?
Het vignet dient - na het losmaken van de onderfolie - onbeschadigd en direct zo aan de binnenkant van de voorruit (aan de linkerrand of achter de achteruitkijkspiegel) worden opgeplakt, dat het vanbuiten goed zichtbaar en controleerbaar is (bijv. Geen opplakken achter een donkere getinte strook). Het opplakken van het vignet op de zijruit is niet toegestaan. Voor het aanbrengen zijn geen speciale folies, zuignappen, kleefstroken enz. toegestaan. Een dergelijke manipulatie heft het bewijs van een correcte wegentolbetaling op. Het vignet is daardoor ongeldig en er moet met een hoge straf rekening worden gehouden.
6. Hoe breng ik een vignet op mijn motorfiets of aanhanger aan?
Bij een aanhanger of motorfiets moet het vignet op een niet verwisselbare, gemakkelijk toegankelijke plaats worden aangebracht.
6. Kan ik een vignet meerdere keren gebruiken?
Wanneer een reeds opgeplakt vignet van de voorruit wordt afgehaald, wordt het vignet ongeldig. Het vignet kan niet nogmaals worden opgeplakt.
7. Mag men het vignet ook rechts op de voorruit plakken?
De exacte bevestigingsplaats van het vignet op de voorruit is door de verordening inzake de heffingen voor het gebruik van nationale wegen vastgelegd. Het vignet mag op grond hiervan uitsluitend aan de linkerrand of achter de achteruitkijkspiegel worden aangebracht.
8. Moeten ook bij oldtimers de vignetten worden opgeplakt?
Ja, wanneer het voertuig niet over een voorruit beschikt, dient het vignet op een andere niet te verwisselen plaats op een gemakkelijk toegankelijk element te worden geplakt.
9. Wordt de vignetplicht gecontroleerd?
Ja, de naleving van de vignetplicht wordt volgens het Kantonale recht in het binnenland door de bevoegde politie gecontroleerd.
10. Ik heb meerdere voertuigen met wisselende kentekens. Heb ik werkelijk voor ieder voertuig een eigen vignet nodig?
Ja, volgens de wettelijke bepalingen kan een vignet alleen in combinatie met het voertuig worden overgedragen, d.w.z. het losmaken en overdragen op andere voertuigen is niet geoorloofd. Losgemaakte vignetten worden ongeldig.
11. Wordt het vignet wanneer er een ruit kapot gaat vervangen?
Ja, wanneer de ruit vanwege schade moet worden vervangen, zorgt de verzekering van voertuigen, die in Zwitserland aangemeld zijn, voor vervanging. Bij buitenlandse voertuigen kunnen de kosten van het vignet worden vergoed, indien er geen verzekeringsmaatschappij is die voor deze kosten opkomt. Er kan rechtstreeks bij de douane om vervanging worden verzocht. Daarvoor dient het beschadigde vignet, bevestiging van de verzekering, dat het vignet niet wordt vervangen, evenals de factuur voor de vervangende ruit worden overlegd.
12. Wanneer krijg ik een vervangend vignet?
Bij niet oordeelkundige behandeling, vernieling of verlies heeft men geen recht op restitutie of vervanging. Douanediensten nemen de vignetten terug en vervangen deze kosteloos, voor zover zij bij de verkoop of bij het opplakken werden beschadigd en voor ze volledig worden teruggegeven. Dit geldt ook wanneer bij de douanecontrole werd vastgesteld dat ze niet correct werden opgeplakt (bijv. op de achterruit) of wanneer er zonder twijfel sprake is van een misdruk. Buitenlandse voertuigen waarvan de voorruit vanwege beschadiging moesten worden vervangen, ontvangen een kostenloze reservevignet, voor de kosten voor een reservevignet niet door de verzekeringsmaatschappij worden vergoed. Hierbij moet het beschadigde vignet evenals de factuur voor de vervangen ruit worden voorgelegd.
13. Moet er voor een kampeerder eveneens een vignet gekocht worden?
Ja, ook kampeerder met een totaal gewicht tot 3,5 t hebben een vignet nodig. Indien het totale gewicht meer dan 3,5 t bedraagt, dient de globale transitheffing voor vrachtwagens (PSVA) betaald te worden. Deze bedraagt 3.25 CHF per dag (minimale heffing 25.00 CHF) en dient betaald te worden zolang men van het gehele openbare wegennet gebruik maakt. . Meer informatie vindt u op 
14. Wat is voor een vrachtwagen met een totaal gewicht van meer dan 3,5 t nodig?
Voertuigen in het commerciële goederenverkeer met een totaal gewicht van meer dan 3,5 t moeten de prestatiegebonden transitheffing voor vrachtwagens (LSVA) betalen. Meer informatie vindt u op 
15. Is het vignet ook in alle tunnels geldig?
Nee, voor de beide tunnels „Grote St. Bernhard“ (letunnel.com) en „Munt la Schera“ (engadin-strom.ch) worden bijkomende tarieven aangerekend.
Dit artikel kan niet naar Zwitserland worden geleverd.
Colofon  |  Gegevensbeschermingsverklaring  |  Algemene voorwaarden  |  Verzendings- en verpakkingskosten