Opłata drogowa w Szwajcarii

Winiety są obowiązkowe na terenie Szwajcarii dla wszystkich pojazdów mechanicznych i przyczep do 3,5 t.

Zamów winietę do domu zanim wyruszysz w drogę i tym samym uniknij stania w kolejce przed punktami sprzedaży.  Zamów teraz ...

Drogi podlegające obowiązkowi opłaty drogowej lub zakupu winiet

W Szwajcarii winiety są obowiązkowe na wszystkich drogach krajowych klasy 1 i 2. Dostępna jest tylko jedna roczna winieta, ważna od 1 grudnia poprzedniego roku do 31 stycznia roku następnego, tj. przez 14 miesięcy. Kup teraz winietę do swojego pojazdu.
Cena winiety nie obejmuje przejazdu przez następujące tunele: Grand St. Bernhard Tunnel oraz Munt la Schera. Należy uiścić tam specjalną opłatę.
Kup teraz winietę dla swojego pojazdu.

Winieta na teren Szwajcarii

Rodzaj pojazdu Ważność  Cena Ilość
CH: roczna winieta 2018 (dla wszystkich pojazdów do 3.5 t)
Ważna od 1 grudnia poprzedzającego roku do 31 stycznia następnego roku.
35,75€
z doliczeniem kosztów przesyłki i pakowania (kliknij tutaj).

Wskazówka: Od razu po otrzymaniu winiety umieść ją we właściwym miejscu

Ważna niezniszczona winieta, umieszczona po wewnętrznej stronie nieprzyciemnionej części szyby przedniej jest jedynym akceptowanym dowodem właściwej opłaty drogowej.

Korzystanie z autostrad i dróg ekspresowych bez ważnej winiety umieszczonej na przedniej szybie pojazdu stanowi wykroczenie przeciwko Ustawie o Autostradach Publicznych (Public Highways Act) i podlega karze pieniężnej w wysokości minimum 200 Franków.


Czy wiesz, że?

1. Dla jakich pojazdów winieta jest obowiązkowa?
Obowiązek winiety dotyczy wszystkich pojazdów mechanicznych o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5t (samochody, samochody kempingowe, motocykle). Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t (ciężarówki, autobusy i ciężkie samochody kempingowe) podlegają obowiązkowi opłaty drogowej dla pojazdów ciężkich, której wysokość zależy od pokonanej odległości.
2. Potrzebuję jedynie winiety na jedną podróż do Szwajcarii. Czy muszę kupować roczną winietę?
W przeciwieństwie do innych krajów europejskich w Szwajcarii nie ma winiet na różne okresy czasu. Obowiązujące prawo nie dopuszcza wydanie winiety na krótszy okres.
3. Czy potrzebuję dodatkowej winiety dla przyczepy lub przyczepy kempingowej ciągniętej przez pojazd?
Tak, przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t, ciągnięte przez pojazd mechaniczny, który objęty jest obowiązkiem winiety, również potrzebują własnej winiety.
4. Jak należy poprawnie umieścić winietę?
Po usunięciu folii ochronnej nienaruszoną winietę umieszcza się po wewnętrznej stronie szyby przedniej w dobrze widocznym miejscu łatwym do sprawdzenia (nie może być na przykład schowana za przyciemnionym pasem na szybie). Nie wolno umieszczać winiety na bocznej szybie. Nie wolno również przyczepiać jej za pomocą specjalnej folii, przyssawki czy też taśmy klejącej. Taki sposób przyczepienia winiety jest podstawą do jej unieważnienia.W takim przypadku winieta jest nieważna, co wiążę się z otrzymaniem wysokiej kary pieniężnej.
5. Jak mam umieścić winietę na motocyklu lub przyczepie?
W przypadku przyczepy lub motocykla winieta powinna być umieszczona w łatwo dostępnej części, której nie da się rozmontować i wymienić.
6. Czy mogę wykorzystać winietę więcej niż raz?
Jeśli usunie się winietę, która została wcześniej umocowana na szybie, staje się ona nieważna . Takiej winiety nie można ponownie umieścić w pojeździe.
7. Czy mogę umieścić winietę po prawej stronie przedniej szyby?
Miejsce na winietę jest dokładnie określone przez prawo dotyczące opłat za korzystanie z dróg krajowych. Zgodnie z nim winieta może być umieszczona jedynie na lewej krawędzi lub z tyłu lusterka tylnego.
8. Czy pojazdy zabytkowe również potrzebują winiety?
Tak. Jeśli pojazd posiada szybę przednią winieta musi być umieszczona na łatwodostępnej części, którą nie da się łatwo rozmontować i wymienić.
9. Czy winieta musi być sprawdzana?
Tak, przestrzeganie obowiązku posiadania winiety sprawdzane jest na terenie Szwajcarii przez policję, zgodnie z przepisami obowiązującymi w poszczególnych kantonach.
10. Mam kilka pojazdów z wymienialnymi tablicami rejestracyjnymi. Czy potrzebuję oddzielnych winiet dla każdego z nich?
Tak, ponieważ zgodnie z prawem winieta może być przeniesiona jedynie z pojazdem, tzn. nie wolno usunąć winiety i umieścić jej w innym pojeździe. Odklejone winiety tracą ważność.
11. Czy otrzymam duplikat w przypadku zbicia przedniej szyby?
Tak. Ubezpieczenia samochodowe w Szwajcarii pokrywają ten koszt. W przypadku zagranicznych pojazdów możliwy jest zwrot opłaty za winietę, jeśli jej wymiana nie jest objęta ubezpieczeniem. Duplikat można otrzymać bezpośrednio w urzędzie celnym. W tym celu należy przedłożyć zniszczoną winietę, zaświadczenie z firmy ubezpieczeniowej, że nie zwraca ona kosztów winiety oraz fakturę za wymianę szyby.
13. Gdzie mogę dostać duplikat winiety?
W przypadku niewłaściwego obchodzenia się z winietą, jej zniszczenia lub zgubienia nie ma podstaw do zwrotu kosztów lub wysłania duplikatu. Urzędy celne przyjmują z powrotem i wymieniają za darmo winietę, jeśli została ona zniszczona w trakcie zakupu lub umieszczania jej na szybie i jeśli zwrócona jest w całości. Dotyczy to również sytuacji, gdy w czasie kontroli celnej okaże się, że nie została ona poprawnie umieszczona (np. na tylnej szybie) lub została błędnie wydrukowana. Zagraniczne pojazdy, w których należy wymienić przednią szybę, otrzymują również bezpłatny duplikat winiety, jeśli koszty wymiany winiety nie są pokrywane z ubezpieczenia. W tym celu należy dostarczyć zniszczoną winietę wraz z fakturą za wymianę szyby.
13. Czy należy kupić winietę także dla samochodów kempingowych?
Tak, winiety jest obowiązkowa także dJa samochodów kempingowych o masie całkowitej do 3,5 t. Jeżeli masa całkowita pojazdu przekracza 3,5 t, należy zapłacić ryczałtową opłatę dla pojazdów ciężarowych (pauschale Schwerverkehrabgabe - PSVA). Wynosi ona CHF 3.25 za dzień (opłata minimalna CHF 25.00) i jest należna w przypadku używania całej sieci dróg publicznych przez cały czas pobytu. Dalsze informacje na stronie 
14. Co jest wymagane w przypadku samochodu ciężarowego o masie całkowitej powyżej 3,5 t?
W przypadku pojazdów o masie całkowitej ponad 3,5t użytkowanych do przewozu towarów w ramach działalności należy zapłacić opłatę dla samochodów ciężarowych uzależnioną o mocy (leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe - LSVA). Dalsze informacje na stronie 
15. Czy winieta ważna jest również w tunelach?
Nie, za korzystanie z dwóch tuneli „Wielki St. Bernhard” (letunnel.com) oraz „Munt la Schera” (engadin-strom.ch) pobiera się dodatkowe opłaty.
Ten artykuł nie może być dostarczony do Szwajcarii
Stopka  |  Oświadczenie o ochronie danych  |  Ogólne Warunki Świadczenia Usług  |  Koszty wysyłki i pakowania.